Hopp til innhaldet

Akvarium

Ordet blir ofte bøygd feil. Dette er rett: Nynorsk: eit akvarium - akvariet - akvarium - akvaria. Bokmål: et akvarium - akvariet - akvarier - akvaria/akvariene. «Et akvarie» er feil!

Mysterium

Skal bøyast slik: Nynorsk: eit mysterium - mysteriet - mysterium - mysteria. «Eit mysterie» er feil! Bokmål: et mysterium - mysteriet - mysterier - mysteria/mysteriene. «Et mysterie» er feil! Studium og andre substantiv som sluttar på -um skal bøyast etter same mønster.