Hopp til innhaldet

Nikab

Nikab er eit hovudplagg som dekkjer andletet heilt, med unntak for auga. Hijab dekkjer berre håret og halsen. Burka er heildekkjande. Skal vi skrive Niqab eller Nikab? Skrivemåten er valfri, du kan sjølv velje kva form du vil bruke. Vi vil rå til å skrive nikab med k fordi det ser mindre framand ut (skapar mindre avstand) og fordi det…

Nobel

Oversikt over hvordan vi skriver ulike Nobel-relaterte termer: Den norske nobelkomité Nobelkomiteen Nobels fredspris nobelprisen fredsprisen Det norske nobelinstitutt Nobelinstituttet Nobels fredssenter nobelsenteret, fredssenteret (anbefales ikke, annet enn hvis du har skrevet om senteret mange ganger tidligere i artikkelen. Bruk Nobels fredssenter de første gangene.) Dette er i samsvar med råd fra Språkrådet, samt Skriveregler av Finn-Erik Vinje.