Hopp til innhaldet

Palestina

NRK bruker «Palestina», ikke «Det palestinske området». I offisiell sammenheng har Norge brukt en rekke ulike navn om de palestinske områdene: Det palestinske området og Det palestinske selvstyreområdet har vært blant de mest vanlige. Etter at FNs generalforsamling stemte for å oppgradere landet til observatørstatus i FN (november 2012), endret Utenriksdepartementet praksis og begynte å bruke «Palestina». NRK følger UD…