Hopp til innhaldet

Kajana i Finland

Kajana, (finsk Kajaani) by i Finland.Uttale: [ka´ja:na]Les meir om nordiske stadnamn.

Kalix i Sverige

Kalix, by i Sverige.Uttale: [´ka:liks]Les meir om nordiske stadnamn.

Kalmar i Sverige

Kalmar, by i Sverige.Uttale: [´kalmar]Les meir om nordiske stadnamn.

Kalsoy i Færøyane

Kalsoy, øy på Færøyane.Uttale: [´kalsåy] er tilrådd; alternativt [´kalsøy]Les meir om nordiske stadnamn.

Karelen i Finland

Karelen, landskap i Finland og Russland; karelar/kareler, karelsk.Uttale: [ka´re:len]Les meir om nordiske stadnamn.

Karesuando i Sverige

Karesuando, kommune i Sverige.Uttale: [karesu´andå]Les meir om nordiske stadnamn.

Karigasniemi i Finland

Karigasniemi, tettstad i Finland, på grensa til Finnmark.Uttale: [´ka:rigasnie:mi]Les meir om nordiske stadnamn.

Karleby i Finland

Karleby, (før Gamlakarleby) (finsk Kokkola), by i Finland.Uttale: [`ka:rleby:]Les meir om nordiske stadnamn.

Karlholmsbruk i Sverige

Karlholmsbruk, stad i Uppland, Sverige.Uttale: [ka:rlhålms´bru:k]Les meir om nordiske stadnamn.

Karlstad i Sverige

Karlstad, by i Sverige.Uttale: [´ka:rlsta(d)]Les meir om nordiske stadnamn.

Katla i Island

Katla, vulkan på Island.Uttale: [`katla]Les meir om nordiske stadnamn.

Kattegat i Sverige

Kattegat, havområdet mellom Jylland og Sverige.Uttale: [´kattegat]Les meir om nordiske stadnamn.

Kebnekaise i Sverige

Kebnekaise, det høgste fjellet i Sverige.Uttale: [kebne`kaise]Les meir om nordiske stadnamn.

Keflavík i Island

Keflavík, by og flyplass på Island.Uttale: [`kjevlavik, `keflavik]Les meir om nordiske stadnamn.

Kemi i Finland

Kemi, by i Finland.Uttale: [´ke:mi]Les meir om nordiske stadnamn.

Kemi träsk i Finland

Kemi träsk, innsjø og by i Finland.Uttale: [´ke:mi ´tresk]Les meir om nordiske stadnamn.

Kerlingarfjöll i Island

Kerlingarfjöll, fjellparti på Island.Uttale: [`kjerlingarfjøll]Les meir om nordiske stadnamn.

Keuru i Finland

Keuru, (finsk Keuruu) kommune og tettstad i Finland.Uttale: [´ke:oro]Les meir om nordiske stadnamn.

Kilpisjärvi i Finland

Kilpisjärvi, innsjø og turiststad i Finland.Uttale: [´kilpisjervi]Les meir om nordiske stadnamn.

Kinna i Sverige

Kinna, by i Sverige.Uttale: [`kjinna]Les meir om nordiske stadnamn.

Kiruna i Sverige

Kiruna, by i Sverige.Uttale: [´ki:runa]Les meir om nordiske stadnamn.

Klampenborg i Danmark

Klampenborg, forstad til København, Danmark.Uttale: [`klampenbårg]Les meir om nordiske stadnamn.

Kleifarvatn i Island

Kleifarvatn, innsjø på Island.Uttale: [`kleivarvatn]Les meir om nordiske stadnamn.

Klippan i Sverige

Klippan, by i Sverige.Uttale: [`klippan]Les meir om nordiske stadnamn.

Kolding i Danmark

Kolding, by i Danmark.Uttale: [`kålling]Les meir om nordiske stadnamn.

Koltur i Færøyane

Koltur, øy på Færøyane.Uttale: [´kåltor]Les meir om nordiske stadnamn.

Kongeåen i Danmark

Kongeåen, elv i Danmark.Uttale: [`kångeåen]Les meir om nordiske stadnamn.

Kópavogur i Island

Kópavogur, by på Island.Uttale: [`ko:pavågur]Les meir om nordiske stadnamn.

Köping i Sverige

Köping, by i Sverige.Uttale: [`kjø:ping]Les meir om nordiske stadnamn.

Korpilombolo i Sverige

Korpilombolo, kommune i Sverige.Uttale: [´kårpilombålå]Les meir om nordiske stadnamn.

Korsør i Danmark

Korsør, by i Danmark.Uttale: [kårs´ø:r]Les meir om nordiske stadnamn.

Koskis i Finland

Koskis, (finsk Koski) to kommunar i Finland.Uttale: [´kåsskis]Les meir om nordiske stadnamn.

Kotka i Finland

Kotka, by i Finland.Uttale: [´kåttka]Les meir om nordiske stadnamn.

Kouvola i Finland

Kouvola, by i Finland.Uttale: [´kåovåla]Les meir om nordiske stadnamn.

København i Danmark

København, hovudstaden i Danmark.Uttale: [kjøben´havn]Les meir om nordiske stadnamn.

Køge Bugt i Danmark

Køge Bugt, bukt på austsida av Sjælland, Danmark.Uttale: [`kjø:ge ´bokt]Les meir om nordiske stadnamn.

Køge i Danmark

Køge, by i Danmark.Uttale: [`kjø:ge]Les meir om nordiske stadnamn.

Krafla i Island

Krafla, vulkan på Island.Uttale: [`kravla]Les meir om nordiske stadnamn.

Kramfors i Sverige

Kramfors, by i Sverige.Uttale: [`kra:mfårs]Les meir om nordiske stadnamn.

Krogager i Danmark

Krogager, landsby i Danmark.Uttale: [`kro:gager]Les meir om nordiske stadnamn.

Krokom i Sverige

Krokom, stasjonsby i Sverige.Uttale: [`kro:kåm]Les meir om nordiske stadnamn.

Kruså i Danmark

Kruså, elv og landsby i Danmark.Uttale: [krus´å:]Les meir om nordiske stadnamn.

Krylbo i Sverige

Krylbo, by i Sverige.Uttale: [´kry:lbo]Les meir om nordiske stadnamn.

Kungsör i Sverige

Kungsör, by i Sverige.Uttale: [kungs´ø:r]Les meir om nordiske stadnamn.

Kunoy i Færøyane

Kunoy, øy på Færøyane.Uttale: [`ko:nåy] er tilrådd; alternativt [`ko:nøy]Les meir om nordiske stadnamn.

Kuopio i Finland

Kuopio, by i Finland.Uttale: [´ko:åpiå]Les meir om nordiske stadnamn.

Kuopio län i Finland

Kuopio län, (finsk Kuopion lääni) len i Finland.Uttale: [´ko:åpiå læ:n]Les meir om nordiske stadnamn.

Kurikka i Finland

Kurikka, by i Finland.Uttale: [´ko:rika]Les meir om nordiske stadnamn.

Kvarken i Finland

Kvarken, havområdet mellom Umeå i Sverige og Vaasa i Finland.Uttale: [´kvarken]Les meir om nordiske stadnamn.

Kvarken i Sverige

Kvarken, havområdet mellom Umeå i Sverige og Vaasa i Finland.Uttale: [´kvarken]Les meir om nordiske stadnamn.

Kymmene älv i Finland

Kymmene älv, (finsk Kymijoki) elv i Finland.Uttale: [´kymmene ´älv]Les meir om nordiske stadnamn.