Hopp til innhaldet

Åbenrå i Danmark

Åbenrå, by i Danmark.Uttale: [åben´rå:]Les meir om nordiske stadnamn.

Abisko i Sverige

Abisko, naturpark i Norrbotten, Sverige.Uttale: [´a:bisko]Les meir om nordiske stadnamn.

Åbo i Finland

Åbo, (finsk Turku) by i Finland.Uttale: [`å:bo]Les meir om nordiske stadnamn.

Åbybro i Danmark

Åbybro, by i Danmark.Uttale: [åby´bro:]Les meir om nordiske stadnamn.

Akranes på Island

Akranes , by på Island. Uttale: [`a:kranes] Les meir om nordiske stadnamn.<br/

Akureyri på Island

Akureyri, by på Island. Uttale: [`a:kurøyri] Les meir om nordiske stadnamn.<br/

Åland i Finland

Åland, øygruppe mellom Sverige og Finland; ålending, ålandsk.Uttale: [´å:land]Les meir om nordiske stadnamn.

Åland i Sverige

Åland, øygruppe mellom Sverige og Finland; ålending, ålandsk.Uttale: [´å:land]Les meir om nordiske stadnamn.

Ålandshavet i Sverige

Ålandshavet, havområdet mellom Åland og Sverige.Uttale: [´å:landshave]Les meir om nordiske stadnamn.

Ålborg i Danmark

Ålborg, by i Danmark.Uttale: [`å:lbårg]Les meir om nordiske stadnamn.

Alfta i Sverige

Alfta, stasjonsby i Sverige.Uttale: [`alfta]Les meir om nordiske stadnamn.

Alingsås i Sverige

Alingsås, by i Sverige.Uttale: [alings´å:s]Les meir om nordiske stadnamn.

Allerød i Danmark

Allerød, kommune i Danmark.Uttale: [`allerød]Les meir om nordiske stadnamn.

Almannagjá i Island

Almannagjá, kløft på Island.Uttale: [`allmannagjå]Les meir om nordiske stadnamn.

Als i Danmark

Als, øy i Danmark.Uttale: [als]Les meir om nordiske stadnamn.

Alunda i Sverige

Alunda, stasjonsby i Sverige.Uttale: [`a:lunda]Les meir om nordiske stadnamn.

Alvesta i Sverige

Alvesta, by i Sverige.Uttale: [`alvesta]Les meir om nordiske stadnamn.

Älvsbyn i Sverige

Älvsbyn, by i Sverige.Uttale: [´elvsbyn]Les meir om nordiske stadnamn.

Amager i Danmark

Amager, øy i Danmark.Uttale: [`a:mager]Les meir om nordiske stadnamn.

Åmål i Sverige

Åmål, by i Sverige.Uttale: [´å:mål]Les meir om nordiske stadnamn.

Åmotfors i Sverige

Åmotfors, by i Sverige.Uttale: [å:mot´fårs]Les meir om nordiske stadnamn.

Anholt i Danmark

Anholt, øy i Danmark.Uttale: [`anhålt]Les meir om nordiske stadnamn.

Ansager i Danmark

Ansager, by i Danmark.Uttale: [´ansager]Les meir om nordiske stadnamn.

Arboga i Sverige

Arboga, by i Sverige.Uttale: [`arbåga]Les meir om nordiske stadnamn.

Århus i Danmark

Århus, by på Jylland, Danmark; århusianar/århusianer, århusiansk.Uttale: [`å:rhus]Les meir om nordiske stadnamn.

Årjäng i Sverige

Årjäng, tettstad i Sverige.Uttale: [`å:rjeng]Les meir om nordiske stadnamn.

Arjeplog i Sverige

Arjeplog, kommune i Sverige.Uttale: [´arjeplo:g]Les meir om nordiske stadnamn.

Arnarfjörður i Island

Arnarfjörður, fjord på Island.Uttale: [`arnarfjørður] er tilrådd; alternativt [`arnarfjørdur]Les meir om nordiske stadnamn.

Arreskov Sø i Danmark

Arreskov Sø, innsjø i Danmark.Uttale: [`arreskåv ´sø:]Les meir om nordiske stadnamn.