Hopp til innhaldet

Jabaht al-Nusra eller Nusra-fronten?

Me prøver no å byta ut Nusra-fronten/Al Nusra-fronten i Syria med Jabhat al-Nusra, Al Qaida sin organisasjon i Syria eller tilsvarande.

Bakgrunn:
Nusra er ikkje eit særnamn, men det betyr støtte/hjelp. Når me skriv Nusra-fronten så omset me berre halve namnet. Det vert som om me skulle ha skrive Det kvite house for Det kvite huset, eller Den islamske dawla for terrororganisasjonen Den islamske staten, skriv språkansvarleg i ei av riksavisene til meg.

Etter ein runde med fleire i utanriks er rådet at me bruker det arabiske namnet på organisasjonen, som er Jabhat al-Nusra, og alltid leggja til at dette er Al Qaida sin organisasjon i Syria.

Me kan òg omsetja namnet til norsk, då vil det bli Støttefronten. Dersom nokon vel å bruka den varianten er det viktig å alltid understreka at dette er Al Qaida sin organisasjon i Syria eventuelt at det er snakk om ei ekstremistisk gruppe, slik at det ikkje vert blanda med ulike humanitære hjelpeorganisasjonar.

Andre mediehus sit no og diskuterer det same.


Fleire meldingar