Hopp til innhaldet

Akvarium

Ordet blir ofte bøygd feil. Dette er rett: Nynorsk: eit akvarium - akvariet - akvarium - akvaria. Bokmål: et akvarium - akvariet - akvarier - akvaria/akvariene. «Et akvarie» er feil!

Al Qaida

Al Qaida skal uttalast /al-qAA’ida/ Språkrådet fastsette skrivemåten av Al Qaida i 2001. I årsmeldinga deira frå det året står det: Arabiske namn på organisasjonar o.l. som blir tekne opp som særnamn i norsk, og som byrjar med arabisk al og variantar av det, skal skrivast med stor bokstav i den arabiske artikkelen Al og utan bindestrek mellom artikkelen og…

Forfordele

Å forfordele betyr å gje nokon mindre enn det han eller ho har krav på. Svært mange trur at det betyr det motsette. Vi vil åtvare mot å bruke ordet. Halvparten av lyttarane/lesarane dine vil forstå ein ting, medan den andre halvparten vil forstå noko anna. Ordet forfordele er difor ueigna for presis kommunikasjon.

Homse

Homse er en slangpreget betegnelse på en homofil mann. Betegnelsen brukes i dagligtale både av homofile selv og av andre, men oppfattes av noen som negativt ladet. Ordet kan brukes, men vær bevisst på kontekst. Dersom det ikke er spesielle grunner til å bruke «homse», bør man bruke «homo» eller «homofil» i stedet.

IS

NRK har vedtatt å bruke forkortelsen IS for terrororganisasjonen Den islamske staten. Vi brukte tidligere forkortelsen ISIL. På engelsk brukes også forkortelsen ISIS. Alle forkortelsene har til felles at de tar utgangspunkt i at navnet på gruppa er Den islamske staten / Den islamske staten i Irak og Levanten. Enkelte har hevdet at bruken av forkortelsen IS innebærer en anerkjennelse av denne terrororganisasjonen og…

Jesidi

Jesidiar er ein kurdisk religiøs minoritet. Religionen blir kalla jesidisme. Engelsk: Yazidi. Kurdisk: Êzîdîtî. Svensk: Jezidi. Tysk: Jeside. Ein jesidi – jesidien – jesidiar – jesidiane (nynorsk). En jesidi - jesidien - jesidier - jesidiene (bokmål).

Lesbe

Lesbe er slang for lesbisk kvinne. Betegnelsen brukes i dagligtale både av lesbiske selv og av andre, men oppfattes av noen som et negativt ladet ord. Ordet kan brukes, men vær bevisst på kontekst. Dersom det ikke er spesielle grunner til å bruke «lesbe», bør man bruke «lesbisk» i stedet.

Målføre og målform

Målføre er det samme som en dialekt. Bokmål og nynorsk er målformer, ikke målføre. NRK-journalister skal ikke bruke disse begrepene om hverandre. Det vitner om manglende kunnskap og gir et lavt presisjonsnivå.

Michelin

Michelin, som Michelinguiden, vert på fransk uttalt med ein veldig kort e og ein kort æ til slutt. Med vanlege bokstavar kan det sjå slik ut: misje'læ'. I lydskrift slik: miʃlˈɛ Michelin har også festa seg med norsk uttale, som i 'misjelenggaiden', 'misjelengstjerner'. Det er viktig å vera konsekvent når du vel korleis du skal seia dette, og ikkje veksla mellom norsk…

Mysterium

Skal bøyast slik: Nynorsk: eit mysterium - mysteriet - mysterium - mysteria. «Eit mysterie» er feil! Bokmål: et mysterium - mysteriet - mysterier - mysteria/mysteriene. «Et mysterie» er feil! Studium og andre substantiv som sluttar på -um skal bøyast etter same mønster.

Nikab

Nikab er eit hovudplagg som dekkjer andletet heilt, med unntak for auga. Hijab dekkjer berre håret og halsen. Burka er heildekkjande. Skal vi skrive Niqab eller Nikab? Skrivemåten er valfri, du kan sjølv velje kva form du vil bruke. Vi vil rå til å skrive nikab med k fordi det ser mindre framand ut (skapar mindre avstand) og fordi det…

Nobel

Oversikt over hvordan vi skriver ulike Nobel-relaterte termer: Den norske nobelkomité Nobelkomiteen Nobels fredspris nobelprisen fredsprisen Det norske nobelinstitutt Nobelinstituttet Nobels fredssenter nobelsenteret, fredssenteret (anbefales ikke, annet enn hvis du har skrevet om senteret mange ganger tidligere i artikkelen. Bruk Nobels fredssenter de første gangene.) Dette er i samsvar med råd fra Språkrådet, samt Skriveregler av Finn-Erik Vinje.

Parverb

Parverb kan av og til vere vanskelege å skilje frå kvarandre, men det finst nokre greie hugsereglar! Fyrst: Ei forklaring av transitive og intransitive verb. Intransitive verb er verb som (med visse unntak) ikkje kan ta direkte objekt. Unntaket er objekt som gjerne har ei tyding som er nærskyld med verbet, og ofte har same rot. Slike objekt fungerer som forsterking…

Regissør

Uttale: Resji-sør. Det er relativt vanlig å si «ressisjør». Dette er feil.

Snøskuter

Norske ord og uttrykk skal velges i størst mulig grad. Ordet snøskuter er spesielt behandlet av NRKs språkstyre (mars 2014). Vi skal alltid skrive snøskuter, ikke snøscooter.

Tiggeforbud

Vi anbefaler å bruke tiggeforbud framfor tiggerforbud. Det er tigging som skal forbys, ikke tiggere.

Xinhua

Xinhua, statlig kinesisk nyhetsbyrå. Uttales 'skjinn-hoa'.