Hopp til innhaldet

Kiev

Navnet skal uttales ki-ev, ikke kiv. Se forøvrig Russiske eller ukrainske navn i Ukraina?.

Les Deux Alpes

Les Deux Alpes, Frankrike, skal uttalast /le Døss-alp/.

Ukraina

Navnet skal uttales ukra-ina, ikke u-krai-na. Se forøvrig Russiske eller ukrainske navn i Ukraina?.

Wien

Wien, byen som er hovudstad i Austerrike, heiter /vi:n/ på norsk. Namnet skal uttalast med lang i, ingen e.