Hopp til innhaldet

Åbenrå i Danmark

Åbenrå, by i Danmark.Uttale: [åben´rå:]Les meir om nordiske stadnamn.

Åbybro i Danmark

Åbybro, by i Danmark.Uttale: [åby´bro:]Les meir om nordiske stadnamn.

Ålborg i Danmark

Ålborg, by i Danmark.Uttale: [`å:lbårg]Les meir om nordiske stadnamn.

Allerød i Danmark

Allerød, kommune i Danmark.Uttale: [`allerød]Les meir om nordiske stadnamn.

Als i Danmark

Als, øy i Danmark.Uttale: [als]Les meir om nordiske stadnamn.

Amager i Danmark

Amager, øy i Danmark.Uttale: [`a:mager]Les meir om nordiske stadnamn.

Anholt i Danmark

Anholt, øy i Danmark.Uttale: [`anhålt]Les meir om nordiske stadnamn.

Ansager i Danmark

Ansager, by i Danmark.Uttale: [´ansager]Les meir om nordiske stadnamn.

Århus i Danmark

Århus, by på Jylland, Danmark; århusianar/århusianer, århusiansk.Uttale: [`å:rhus]Les meir om nordiske stadnamn.

Arreskov Sø i Danmark

Arreskov Sø, innsjø i Danmark.Uttale: [`arreskåv ´sø:]Les meir om nordiske stadnamn.

Arresø i Danmark

Arresø, den største innsjøen i Danmark.Uttale: [`arresø]Les meir om nordiske stadnamn.

Års i Danmark

Års, by i Danmark.Uttale: [års]Les meir om nordiske stadnamn.

Assens i Danmark

Assens, by i Danmark.Uttale: [`assens]Les meir om nordiske stadnamn.

Ærø i Danmark

Ærø, øy i Danmark.Uttale: [`æ:rø]Les meir om nordiske stadnamn.

Bagsværd i Danmark

Bagsværd, stasjonsby i Danmark.Uttale: [`ba:gsvær]Les meir om nordiske stadnamn.

Billund i Danmark

Billund, by og flyplass i Danmark.Uttale: [`billun]Les meir om nordiske stadnamn.

Blåvands Huk i Danmark

Blåvands Huk, det vestlegaste punktet i Danmark.Uttale: [blåvans´hu:k]Les meir om nordiske stadnamn.

Blokhus i Danmark

Blokhus, badestad i Danmark.Uttale: [`blåkkus]Les meir om nordiske stadnamn.

Bornholm i Danmark

Bornholm, øy i Danmark.Uttale: [born´hålm]Les meir om nordiske stadnamn.

Brande i Danmark

Brande, by i Danmark.Uttale: [`brande]Les meir om nordiske stadnamn.

Brædstrup i Danmark

Brædstrup, landsby i Danmark.Uttale: [´brenstrup]Les meir om nordiske stadnamn.

Brovst i Danmark

Brovst, by i Danmark.Uttale: [bråvst]Les meir om nordiske stadnamn.

Brørup i Danmark

Brørup, stasjonsby i Danmark.Uttale: [´brø:rup]Les meir om nordiske stadnamn.

Christiania i Danmark

Christiania, bydel i København, Danmark.Uttale: [kristi´a:nia]Les meir om nordiske stadnamn.

Dianalund i Danmark

Dianalund, stasjonsby i Danmark.Uttale: [diana´lunn]Les meir om nordiske stadnamn.

Dragør i Danmark

Dragør, by i Danmark.Uttale: [dra´gø:r]Les meir om nordiske stadnamn.

Ebeltoft i Danmark

Ebeltoft, by i Danmark.Uttale: [`e:beltåft]Les meir om nordiske stadnamn.

Esbjerg i Danmark

Esbjerg, by i Danmark.Uttale: [`essbjerg]Les meir om nordiske stadnamn.

Espergærde i Danmark

Espergærde, stasjonsby i Danmark.Uttale: [esper`gæ:re]Les meir om nordiske stadnamn.

Esrum i Danmark

Esrum, landsby i Danmark.Uttale: [`essrum]Les meir om nordiske stadnamn.

Fåborg i Danmark

Fåborg, by i Danmark.Uttale: [`få:bårg]Les meir om nordiske stadnamn.

Fakse Bugt i Danmark

Fakse Bugt, bukt ved Sjælland, Danmark.Uttale: [`fakse ´bokt]Les meir om nordiske stadnamn.

Fakse i Danmark

Fakse, stasjonsby i Danmark.Uttale: [`fakse]Les meir om nordiske stadnamn.

Falster i Danmark

Falster, øy i Danmark.Uttale: [´falster]Les meir om nordiske stadnamn.

Fanø i Danmark

Fanø, øy i Danmark.Uttale: [`fa:nø]Les meir om nordiske stadnamn.

Fredensborg i Danmark

Fredensborg, stasjonsby i Danmark.Uttale: [´fre:densbårg]Les meir om nordiske stadnamn.

Furesøen i Danmark

Furesøen, innsjø i Danmark .Uttale: [`fu:resøn]Les meir om nordiske stadnamn.

Fyn i Danmark

Fyn, øy i Danmark; fynbu/fynbo, fynsk.Uttale: [fy:n]Les meir om nordiske stadnamn.

Ganløse i Danmark

Ganløse, landsby i Danmark.Uttale: [`gannløse]Les meir om nordiske stadnamn.

Gedser i Danmark

Gedser, ferjehamn i Danmark.Uttale: [`gesser]Les meir om nordiske stadnamn.

Gilleleje i Danmark

Gilleleje, stasjonsby i Danmark.Uttale: [gille`leie]Les meir om nordiske stadnamn.

Gråsten i Danmark

Gråsten, stasjonsby i Danmark.Uttale: [`grå:sten]Les meir om nordiske stadnamn.

Grenå i Danmark

Grenå, by i Danmark.Uttale: [`gre:nå]Les meir om nordiske stadnamn.

Gudenåen i Danmark

Gudenåen, den lengste elva i Danmark .Uttale: [´gu:denåen]Les meir om nordiske stadnamn.

Gudhjem i Danmark

Gudhjem, by i Danmark.Uttale: [`gu:djem]Les meir om nordiske stadnamn.

Haderslev i Danmark

Haderslev, amt og by i Danmark.Uttale: [´ha:derslev]Les meir om nordiske stadnamn.

Hadsten i Danmark

Hadsten, stasjonsby i Danmark.Uttale: [had´ste:n]Les meir om nordiske stadnamn.

Hadsund i Danmark

Hadsund, by i Danmark.Uttale: [had´sunn]Les meir om nordiske stadnamn.

Hammel i Danmark

Hammel, rutebilknutepunkt i Danmark.Uttale: [`hammel]Les meir om nordiske stadnamn.

Hammerum i Danmark

Hammerum, stasjonsby i Danmark.Uttale: [`hammerum]Les meir om nordiske stadnamn.

Hanstholm fyr i Danmark

Hanstholm fyr, fyrtårn i Danmark.Uttale: [`hansthålm ´fy:r]Les meir om nordiske stadnamn.

Hanstholm i Danmark

Hanstholm, kommune i Danmark.Uttale: [`hansthålm]Les meir om nordiske stadnamn.

Haslev i Danmark

Haslev, stasjonsby i Danmark.Uttale: [`haslev]Les meir om nordiske stadnamn.

Hedehusene i Danmark

Hedehusene, stasjonsby i Danmark.Uttale: [`he:dehusene]Les meir om nordiske stadnamn.

Herfølge i Danmark

Herfølge, stasjonsby i Danmark.Uttale: [hær`følle]Les meir om nordiske stadnamn.

Herning i Danmark

Herning, by i Danmark.Uttale: [`herning]Les meir om nordiske stadnamn.

Herritslev i Danmark

Herritslev, landsby i Danmark.Uttale: [`herritslev]Les meir om nordiske stadnamn.

Himmerland i Danmark

Himmerland, landskap i Danmark.Uttale: [`himmerlann]Les meir om nordiske stadnamn.

Hobro i Danmark

Hobro, by i Danmark.Uttale: [`ho:bro]Les meir om nordiske stadnamn.

Holbæk i Danmark

Holbæk, by i Danmark.Uttale: [´hållbekk]Les meir om nordiske stadnamn.

Holstebro i Danmark

Holstebro, by i Danmark.Uttale: [hålste´bro:]Les meir om nordiske stadnamn.

Horsens i Danmark

Horsens, by i Danmark.Uttale: [`hå:rsens]Les meir om nordiske stadnamn.

Højen i Danmark

Højen, stasjonsby i Danmark.Uttale: [`høien]Les meir om nordiske stadnamn.

Humlebæk i Danmark

Humlebæk, stasjonsby i Danmark.Uttale: [`homlebekk]Les meir om nordiske stadnamn.

Ikast i Danmark

Ikast, by i Danmark.Uttale: [`i:kast]Les meir om nordiske stadnamn.

Ilskov i Danmark

Ilskov, by i Danmark.Uttale: [`i:lskåv]Les meir om nordiske stadnamn.

Jammerbugt i Danmark

Jammerbugt, havbukt på vestsida av Jylland, Danmark.Uttale: [`jammerbokt]Les meir om nordiske stadnamn.

Jelling i Danmark

Jelling, by i Danmark.Uttale: [`jelling]Les meir om nordiske stadnamn.

Jyderup i Danmark

Jyderup, stasjonsby i Danmark.Uttale: [`jy:derup]Les meir om nordiske stadnamn.

Jylland i Danmark

Jylland, del av Danmark; jyde, jysk el. jyllandsk.Uttale: [`jyllann]Les meir om nordiske stadnamn.

Jyllinge i Danmark

Jyllinge, by i Danmark.Uttale: [`jyllinge]Les meir om nordiske stadnamn.

Klampenborg i Danmark

Klampenborg, forstad til København, Danmark.Uttale: [`klampenbårg]Les meir om nordiske stadnamn.

Kolding i Danmark

Kolding, by i Danmark.Uttale: [`kålling]Les meir om nordiske stadnamn.

Kongeåen i Danmark

Kongeåen, elv i Danmark.Uttale: [`kångeåen]Les meir om nordiske stadnamn.