Hopp til innhaldet

Åbenrå i Danmark

Åbenrå, by i Danmark.Uttale: [åben´rå:]Les meir om nordiske stadnamn.

Abisko i Sverige

Abisko, naturpark i Norrbotten, Sverige.Uttale: [´a:bisko]Les meir om nordiske stadnamn.

Åbo i Finland

Åbo, (finsk Turku) by i Finland.Uttale: [`å:bo]Les meir om nordiske stadnamn.

Åbybro i Danmark

Åbybro, by i Danmark.Uttale: [åby´bro:]Les meir om nordiske stadnamn.

Akranes på Island

Akranes , by på Island. Uttale: [`a:kranes] Les meir om nordiske stadnamn.<br/

Akureyri på Island

Akureyri, by på Island. Uttale: [`a:kurøyri] Les meir om nordiske stadnamn.<br/

Åland i Finland

Åland, øygruppe mellom Sverige og Finland; ålending, ålandsk.Uttale: [´å:land]Les meir om nordiske stadnamn.

Åland i Sverige

Åland, øygruppe mellom Sverige og Finland; ålending, ålandsk.Uttale: [´å:land]Les meir om nordiske stadnamn.

Ålandshavet i Sverige

Ålandshavet, havområdet mellom Åland og Sverige.Uttale: [´å:landshave]Les meir om nordiske stadnamn.

Ålborg i Danmark

Ålborg, by i Danmark.Uttale: [`å:lbårg]Les meir om nordiske stadnamn.

Alfta i Sverige

Alfta, stasjonsby i Sverige.Uttale: [`alfta]Les meir om nordiske stadnamn.

Alingsås i Sverige

Alingsås, by i Sverige.Uttale: [alings´å:s]Les meir om nordiske stadnamn.

Allerød i Danmark

Allerød, kommune i Danmark.Uttale: [`allerød]Les meir om nordiske stadnamn.

Almannagjá i Island

Almannagjá, kløft på Island.Uttale: [`allmannagjå]Les meir om nordiske stadnamn.

Als i Danmark

Als, øy i Danmark.Uttale: [als]Les meir om nordiske stadnamn.

Alunda i Sverige

Alunda, stasjonsby i Sverige.Uttale: [`a:lunda]Les meir om nordiske stadnamn.

Alvesta i Sverige

Alvesta, by i Sverige.Uttale: [`alvesta]Les meir om nordiske stadnamn.

Älvsbyn i Sverige

Älvsbyn, by i Sverige.Uttale: [´elvsbyn]Les meir om nordiske stadnamn.

Amager i Danmark

Amager, øy i Danmark.Uttale: [`a:mager]Les meir om nordiske stadnamn.

Åmål i Sverige

Åmål, by i Sverige.Uttale: [´å:mål]Les meir om nordiske stadnamn.

Åmotfors i Sverige

Åmotfors, by i Sverige.Uttale: [å:mot´fårs]Les meir om nordiske stadnamn.

Anholt i Danmark

Anholt, øy i Danmark.Uttale: [`anhålt]Les meir om nordiske stadnamn.

Ansager i Danmark

Ansager, by i Danmark.Uttale: [´ansager]Les meir om nordiske stadnamn.

Arboga i Sverige

Arboga, by i Sverige.Uttale: [`arbåga]Les meir om nordiske stadnamn.

Århus i Danmark

Århus, by på Jylland, Danmark; århusianar/århusianer, århusiansk.Uttale: [`å:rhus]Les meir om nordiske stadnamn.

Årjäng i Sverige

Årjäng, tettstad i Sverige.Uttale: [`å:rjeng]Les meir om nordiske stadnamn.

Arjeplog i Sverige

Arjeplog, kommune i Sverige.Uttale: [´arjeplo:g]Les meir om nordiske stadnamn.

Arnarfjörður i Island

Arnarfjörður, fjord på Island.Uttale: [`arnarfjørður] er tilrådd; alternativt [`arnarfjørdur]Les meir om nordiske stadnamn.

Arreskov Sø i Danmark

Arreskov Sø, innsjø i Danmark.Uttale: [`arreskåv ´sø:]Les meir om nordiske stadnamn.

Arresø i Danmark

Arresø, den største innsjøen i Danmark.Uttale: [`arresø]Les meir om nordiske stadnamn.

Års i Danmark

Års, by i Danmark.Uttale: [års]Les meir om nordiske stadnamn.

Arvidsjaur i Sverige

Arvidsjaur, kommune i Norrbotten, Sverige.Uttale: [´arvidsjaur]Les meir om nordiske stadnamn.

Arvika i Sverige

Arvika, by i Värmland, Sverige.Uttale: [`arvika]Les meir om nordiske stadnamn.

Åsele i Sverige

Åsele, tettstad i Sverige.Uttale: [´å:sele]Les meir om nordiske stadnamn.

Askja i Island

Askja, vulkan på Island.Uttale: [`askja]Les meir om nordiske stadnamn.

Assens i Danmark

Assens, by i Danmark.Uttale: [`assens]Les meir om nordiske stadnamn.

Avesta i Sverige

Avesta, by i Sverige.Uttale: [`a:vesta]Les meir om nordiske stadnamn.

Axarfjörður i Island

Axarfjörður, fjord på Island.Uttale: [`aksarfjørður] er tilrådd; alternativt [`aksarfjørdur]Les meir om nordiske stadnamn.

Ærø i Danmark

Ærø, øy i Danmark.Uttale: [`æ:rø]Les meir om nordiske stadnamn.

Bagsværd i Danmark

Bagsværd, stasjonsby i Danmark.Uttale: [`ba:gsvær]Les meir om nordiske stadnamn.

Bakkaflói i Island

Bakkaflói, bukt på Island.Uttale: [`bakkafloi]Les meir om nordiske stadnamn.

Båstad i Sverige

Båstad, by i Sverige.Uttale: [´bå:stad]Les meir om nordiske stadnamn.

Bergslagen i Sverige

Bergslagen, område i Sverige.Uttale: [`bergslagen]Les meir om nordiske stadnamn.

Bessastaðir i Island

Bessastaðir, gard på Island, residensstad for presidenten.Uttale: [`bessastaðir] er tilrådd; alternativt [`bessastadir]Les meir om nordiske stadnamn.

Billund i Danmark

Billund, by og flyplass i Danmark.Uttale: [`billun]Les meir om nordiske stadnamn.

Björneborg i Finland

Björneborg, (finsk: Pori) by i Finland.Uttale: [`bjørnebårg]Les meir om nordiske stadnamn.

Bjurholm i Sverige

Bjurholm, kommune i Sverige.Uttale: [`bju:rhålm]Les meir om nordiske stadnamn.

Blanda i Island

Blanda, elv på Island.Uttale: [`blanda]Les meir om nordiske stadnamn.

Blåvands Huk i Danmark

Blåvands Huk, det vestlegaste punktet i Danmark.Uttale: [blåvans´hu:k]Les meir om nordiske stadnamn.

Blekinge i Sverige

Blekinge, landskap i Sverige.Uttale: [`ble:kinge]Les meir om nordiske stadnamn.

Blokhus i Danmark

Blokhus, badestad i Danmark.Uttale: [`blåkkus]Les meir om nordiske stadnamn.

Blönduós i Island

Blönduós, tettstad på Island.Uttale: [`blønduos]Les meir om nordiske stadnamn.

Boden i Sverige

Boden, by i Sverige.Uttale: [´bo:den]Les meir om nordiske stadnamn.

Bohuslän i Sverige

Bohuslän, landskap i Sverige; el. Båhuslen (historisk); båhuslening, båhuslensk.Uttale: [´bo:huslæ:n, ` bo:huslæ:n]Les meir om nordiske stadnamn.

Boliden i Sverige

Boliden, by i Sverige.Uttale: [`bo:liden]Les meir om nordiske stadnamn.

Bollnäs i Sverige

Bollnäs, by i Sverige.Uttale: [`bållnæs]Les meir om nordiske stadnamn.

Borås i Sverige

Borås, by i Sverige.Uttale: [bor´å:s]Les meir om nordiske stadnamn.

Borðoy i Færøyane

Borðoy, øy på Færøyane.Uttale: [`bå:råy] er tilrådd; alternativt [`bå:røy]Les meir om nordiske stadnamn.

Borgå i Finland

Borgå, (finsk: Porvoo) by i Finland.Uttale: [`bårgå]Les meir om nordiske stadnamn.

Borgarfjörður i Island

Borgarfjörður, fjord på Island.Uttale: [`bårgarfjørður] er tilrådd; alternativt [`bårgarfjørdur]Les meir om nordiske stadnamn.

Borgarnes i Island

Borgarnes, tettstad på Island.Uttale: [`bårgarnes]Les meir om nordiske stadnamn.

Bornholm i Danmark

Bornholm, øy i Danmark.Uttale: [born´hålm]Les meir om nordiske stadnamn.

Bottenhavet i Finland

Bottenhavet, del av Austersjøen mellom Finland og Sverige.Uttale: [´båttenhave]Les meir om nordiske stadnamn.

Bottenhavet i Sverige

Bottenhavet, del av Austersjøen mellom Finland og Sverige.Uttale: [´båttenhave]Les meir om nordiske stadnamn.

Brande i Danmark

Brande, by i Danmark.Uttale: [`brande]Les meir om nordiske stadnamn.

Brædstrup i Danmark

Brædstrup, landsby i Danmark.Uttale: [´brenstrup]Les meir om nordiske stadnamn.

Bredbyn i Sverige

Bredbyn, kommune i Sverige.Uttale: [´bre:dbyn]Les meir om nordiske stadnamn.

Breiðafjörður i Island

Breiðafjörður, havbukt på Island.Uttale: [`breiðafjørður] er tilrådd; alternativt [`breidafjørdur]Les meir om nordiske stadnamn.

Breiðamerkursandur i Island

Breiðamerkursandur, sandstrekning på Island.Uttale: [`breiðamerkursandur] er tilrådd; alternativt [`breidamerkursandur]Les meir om nordiske stadnamn.

Brovst i Danmark

Brovst, by i Danmark.Uttale: [bråvst]Les meir om nordiske stadnamn.

Brørup i Danmark

Brørup, stasjonsby i Danmark.Uttale: [´brø:rup]Les meir om nordiske stadnamn.

Burträsk i Sverige

Burträsk, kommune i Sverige.Uttale: [`bu:rtresk]Les meir om nordiske stadnamn.

Byske i Sverige

Byske, kommune i Sverige.Uttale: [`byske]Les meir om nordiske stadnamn.

Charlottenberg i Sverige

Charlottenberg, jernbanestasjon i Sverige.Uttale: [sjarlåtten´berg]Les meir om nordiske stadnamn.

Christiania i Danmark

Christiania, bydel i København, Danmark.Uttale: [kristi´a:nia]Les meir om nordiske stadnamn.

Dalarna i Sverige

Dalarna, landskap i Sverige.Uttale: [`da:larna]Les meir om nordiske stadnamn.

Dalsland i Sverige

Dalsland, landskap i Sverige.Uttale: [´da:lsland]Les meir om nordiske stadnamn.

Dannemora i Sverige

Dannemora, kommune i Sverige.Uttale: [`dannemora]Les meir om nordiske stadnamn.

Deje i Sverige

Deje, kommune i Sverige.Uttale: [`deie]Les meir om nordiske stadnamn.