Hopp til innhaldet
Ordboka Språkreglane Få språkhjelp

Siste meldingar

Gamle fylkesnavn er ikke utdaterte som regionbetegnelser

Regionreformen har ført til en del usikkerhet om hvordan vi i NRK skal stedfeste hendelser. Slik vurderer NRKs språkstyre saken: Det er i utgangspunktet aldri feil å bruke navnet på de tidligere fylkene som områdenavn. Områdene slutter jo ikke å eksistere, selv om de ikke lenger er fylkeskommuner. De tidligere fylkene er fortsatt valgdistrikter, i alle fall til og med…

Born av IS-foreldre

I jakta på den effektive formidlinga, blir me av og til blinde for dei signala ein merkelapp eller ei skildring kan ha med seg. Borna som er fødde i IS-styrte område, eller som har IS-medlemer til foreldre, skal ikkje lastast for det foreldra har gjort og står for. Me let born vera born, uavhengig av foreldra, og difor skal me…