Hopp til innhaldet
Ordboka Språkreglane Få språkhjelp

Siste meldingar

Born av IS-foreldre

I jakta på den effektive formidlinga, blir me av og til blinde for dei signala ein merkelapp eller ei skildring kan ha med seg. Borna som er fødde i IS-styrte område, eller som har IS-medlemer til foreldre, skal ikkje lastast for det foreldra har gjort og står for. Me let born vera born, uavhengig av foreldra, og difor skal me…

Svenske bokstavar i svenske stadnamn

Vi brukar svenske bokstavar i svenske stadnamn, sjølv om vi skriv norsk. Det betyr at vi skriv Göteborg og Östersund. Dette er nedfelt i språkreglane våre. Der står det: «Person- og stadnamn, tal og teikn skal skrivast og uttalast i samsvar med reglar og råd som er godkjende av Språkrådet.» Språkrådet har laga ei nyttig liste over korleis me skriv utanlandske…