Hopp til innhaldet

Akranes på Island

Akranes , by på Island. Uttale: [`a:kranes] Les meir om nordiske stadnamn.<br/

Akureyri på Island

Akureyri, by på Island. Uttale: [`a:kurøyri] Les meir om nordiske stadnamn.<br/

Almannagjá i Island

Almannagjá, kløft på Island.Uttale: [`allmannagjå]Les meir om nordiske stadnamn.

Arnarfjörður i Island

Arnarfjörður, fjord på Island.Uttale: [`arnarfjørður] er tilrådd; alternativt [`arnarfjørdur]Les meir om nordiske stadnamn.

Askja i Island

Askja, vulkan på Island.Uttale: [`askja]Les meir om nordiske stadnamn.

Axarfjörður i Island

Axarfjörður, fjord på Island.Uttale: [`aksarfjørður] er tilrådd; alternativt [`aksarfjørdur]Les meir om nordiske stadnamn.

Bakkaflói i Island

Bakkaflói, bukt på Island.Uttale: [`bakkafloi]Les meir om nordiske stadnamn.

Bessastaðir i Island

Bessastaðir, gard på Island, residensstad for presidenten.Uttale: [`bessastaðir] er tilrådd; alternativt [`bessastadir]Les meir om nordiske stadnamn.

Blanda i Island

Blanda, elv på Island.Uttale: [`blanda]Les meir om nordiske stadnamn.

Blönduós i Island

Blönduós, tettstad på Island.Uttale: [`blønduos]Les meir om nordiske stadnamn.

Borgarfjörður i Island

Borgarfjörður, fjord på Island.Uttale: [`bårgarfjørður] er tilrådd; alternativt [`bårgarfjørdur]Les meir om nordiske stadnamn.

Borgarnes i Island

Borgarnes, tettstad på Island.Uttale: [`bårgarnes]Les meir om nordiske stadnamn.

Breiðafjörður i Island

Breiðafjörður, havbukt på Island.Uttale: [`breiðafjørður] er tilrådd; alternativt [`breidafjørdur]Les meir om nordiske stadnamn.

Breiðamerkursandur i Island

Breiðamerkursandur, sandstrekning på Island.Uttale: [`breiðamerkursandur] er tilrådd; alternativt [`breidamerkursandur]Les meir om nordiske stadnamn.

Dettifoss i Island

Dettifoss, den største fossen på Island.Uttale: [`dettifåss]Les meir om nordiske stadnamn.

Djúpivogur i Island

Djúpivogur, fiskevær på Island.Uttale: [`ju:pivågur]Les meir om nordiske stadnamn.

Dyngjufjöll i Island

Dyngjufjöll, vulkanområde på Island.Uttale: [`dyngjufjøll]Les meir om nordiske stadnamn.

Dynjandi i Island

Dynjandi, foss på Island.Uttale: [`dynjandi]Les meir om nordiske stadnamn.

Dýrafjörður i Island

Dýrafjörður, fjord på Island.Uttale: [`dy:rafjørður] er tilrådd; alternativt [`dy:rafjørdur]Les meir om nordiske stadnamn.

Dyrhólaey i Island

Dyrhólaey, det sørlegaste landfaste punktet på Island.Uttale: [`dy:rholaøy]Les meir om nordiske stadnamn.

Egilsstaðir i Island

Egilsstaðir, tettstad og flyplass på Island.Uttale: [`e:gilstaðir] er tilrådd; alternativt [`e:gilstadir]Les meir om nordiske stadnamn.

Esja i Island

Esja, fjell på Island.Uttale: [`e:sja]Les meir om nordiske stadnamn.

Eyjafjörður i Island

Eyjafjörður, fjord på Island.Uttale: [`øyafjørður] er tilrådd; alternativt [`øyafjørdur]Les meir om nordiske stadnamn.

Faxaflói i Island

Faxaflói, bukt på Island.Uttale: [`faksafloi]Les meir om nordiske stadnamn.

Flatey i Island

Flatey, øyar på Island (både i Breiðafjørður og i Skjálfandi).Uttale: [`fla:tøy]Les meir om nordiske stadnamn.

Flateyri i Island

Flateyri, tettstad på Island.Uttale: [`fla:tøyri]Les meir om nordiske stadnamn.

Flúðir i Island

Flúðir, tettstad på Island.Uttale: [`flo:ðir] er tilrådd; alternativt [`flo:dir]Les meir om nordiske stadnamn.

Geysir i Island

Geysir, springkjelde på Island.Uttale: [´geisir] el. [`gjøysir]Les meir om nordiske stadnamn.

Gláma i Island

Gláma, fjell på Island.Uttale: [`glå:ma]Les meir om nordiske stadnamn.

Goðafoss i Island

Goðafoss, foss på Island.Uttale: [`gå:ðafåss] er tilrådd; alternativt [`gå:dafåss]Les meir om nordiske stadnamn.

Grímsey i Island

Grímsey, øy på Island.Uttale: [´grimsøy]Les meir om nordiske stadnamn.

Grindavík i Island

Grindavík, tettstad på Island.Uttale: [`grindavik]Les meir om nordiske stadnamn.

Gullfoss i Island

Gullfoss, foss på Island.Uttale: [`gullfåss]Les meir om nordiske stadnamn.

Hafnarfjörður i Island

Hafnarfjörður, by på Island.Uttale: [`havnarfjørður] er tilrådd; alternativt [`havnarfjørdur]Les meir om nordiske stadnamn.

Heimaey i Island

Heimaey, øy på Island.Uttale: [`heimaøy]Les meir om nordiske stadnamn.

Hekla i Island

Hekla, vulkan på Island.Uttale: [´hekla, `hekla]Les meir om nordiske stadnamn.

Helgafell i Island

Helgafell, vulkan på Island.Uttale: [`helgafell]Les meir om nordiske stadnamn.

Hella i Island

Hella, tettstad på Island.Uttale: [`hella]Les meir om nordiske stadnamn.

Herðubreið i Island

Herðubreið, fjell på Island.Uttale: [`herðubreið] er tilrådd; alternativt [`herdubreid]Les meir om nordiske stadnamn.

Höfn i Island

Höfn, tettstad på Island.Uttale: [høvn]Les meir om nordiske stadnamn.

Hofsjökull i Island

Hofsjökull, (Arnarfellsjökull) isbre på Island.Uttale: [´hofsjøkul]Les meir om nordiske stadnamn.

Hornafjörður i Island

Hornafjörður, fjord på Island.Uttale: [`hårnafjørður] er tilrådd; alternativt [`hårnafjørdur]Les meir om nordiske stadnamn.

Hrísey i Island

Hrísey, øy på Island.Uttale: [`ri:søy]Les meir om nordiske stadnamn.

Hrútafjörður i Island

Hrútafjörður, fjord på Island.Uttale: [`ru:tafjørður] er tilrådd; alternativt [`ru:tafjørdur]Les meir om nordiske stadnamn.

Húnaflói i Island

Húnaflói, bukt på Island.Uttale: [`ho:nafloi]Les meir om nordiske stadnamn.

Húsavík i Island

Húsavík, by på Island.Uttale: [`hu:savik]Les meir om nordiske stadnamn.

Hvalfjörður i Island

Hvalfjörður, fjord på Island.Uttale: [`kva:lfjørður] er tilrådd; alternativt [`kva:lfjørdur]Les meir om nordiske stadnamn.

Hvannadalshnúkur i Island

Hvannadalshnúkur, det høgste punktet på Island.Uttale: [`kvannadalsnokur]Les meir om nordiske stadnamn.

Hveragerði i Island

Hveragerði, tettstad på Island.Uttale: [`kve:ra,jerði] er tilrådd; alternativt [`kve:ra,jerdi]Les meir om nordiske stadnamn.

Hverfjall i Island

Hverfjall, krater på Island.Uttale: [`kve:rfjall]Les meir om nordiske stadnamn.

Hvítá i Island

Hvítá, elvar på Island.Uttale: [`kvi:tå]Les meir om nordiske stadnamn.

Hvítárvatn i Island

Hvítárvatn, innsjø på Island.Uttale: [`kvi:tårvatn]Les meir om nordiske stadnamn.

Ingólfshöfði i Island

Ingólfshöfði, fjell på Island.Uttale: [`ingolfshøvði] er tilrådd; alternativt [`ingolfshøvdi]Les meir om nordiske stadnamn.

Ísafjörður i Island

Ísafjörður, fjord og by på Island.Uttale: [`i:safjørður] er tilrådd; alternativt [`i:safjørdur]Les meir om nordiske stadnamn.

Katla i Island

Katla, vulkan på Island.Uttale: [`katla]Les meir om nordiske stadnamn.

Keflavík i Island

Keflavík, by og flyplass på Island.Uttale: [`kjevlavik, `keflavik]Les meir om nordiske stadnamn.

Kerlingarfjöll i Island

Kerlingarfjöll, fjellparti på Island.Uttale: [`kjerlingarfjøll]Les meir om nordiske stadnamn.

Kleifarvatn i Island

Kleifarvatn, innsjø på Island.Uttale: [`kleivarvatn]Les meir om nordiske stadnamn.

Kópavogur i Island

Kópavogur, by på Island.Uttale: [`ko:pavågur]Les meir om nordiske stadnamn.

Krafla i Island

Krafla, vulkan på Island.Uttale: [`kravla]Les meir om nordiske stadnamn.

Lagarfljót i Island

Lagarfljót, innsjø og elv på Island.Uttale: [`la:garfljot]Les meir om nordiske stadnamn.

Laki i Island

Laki, vulkanrekkje på Island.Uttale: [`la:kji]Les meir om nordiske stadnamn.

Langjökull i Island

Langjökull, isbre på Island.Uttale: [`langjøkul]Les meir om nordiske stadnamn.

Laugarvatn i Island

Laugarvatn, innsjø på Island.Uttale: [`laugarvatn]Les meir om nordiske stadnamn.

Mývatn i Island

Mývatn, innsjø på Island.Uttale: [´my:vatn]Les meir om nordiske stadnamn.

Ódáðahraun i Island

Ódáðahraun, lavamark på Island.Uttale: [`o:dåðaraun] er tilrådd; alternativt [`o:dådaraun]Les meir om nordiske stadnamn.

Ölfusá i Island

Ölfusá, elv på Island.Uttale: [`ø:lfoså]Les meir om nordiske stadnamn.

Öræfi i Island

Öræfi, landskap på Island.Uttale: [`ø:raivi]Les meir om nordiske stadnamn.

Papey i Island

Papey, øy på Island.Uttale: [`pa:pøy]Les meir om nordiske stadnamn.

Reyðarfjörður i Island

Reyðarfjörður, fjord på Island.Uttale: [`røyðarfjørður] er tilrådd; alternativt [`røydarfjørdur]Les meir om nordiske stadnamn.

Reykjanes i Island

Reykjanes, halvøy på Island.Uttale: [`røykjanes]Les meir om nordiske stadnamn.

Reykjavík i Island

Reykjavík, hovudstaden på Island.Uttale: [`røykjavik] el. [´reykjavik]Les meir om nordiske stadnamn.

Rifstangi i Island

Rifstangi, det nordlegaste landfaste punktet på Island.Uttale: [´rifstangi]Les meir om nordiske stadnamn.

Selfoss i Island

Selfoss, tettstad på Island.Uttale: [`se:lfåss]Les meir om nordiske stadnamn.

Seltjarnarnes i Island

Seltjarnarnes, halvøy på Island.Uttale: [`se:ltjarnarnes]Les meir om nordiske stadnamn.

Seyðisfjörður i Island

Seyðisfjörður, fjord og by på Island.Uttale: [´søyðisfjørður, `søyðisfjørður] er tilrådd; alternativt [´søydisfjørdur, `søydisfjørdur]Les meir om nordiske stadnamn.

Siglufjörður i Island

Siglufjörður, by på Island.Uttale: [`siglufjørður] er tilrådd; alternativt [`siglufjørdur]Les meir om nordiske stadnamn.

Skagafjörður i Island

Skagafjörður, fjord på Island.Uttale: [`ska:gafjørður] er tilrådd; alternativt [`ska:gafjørdur]Les meir om nordiske stadnamn.

Skeiðarárjökull i Island

Skeiðarárjökull, isbre på Island.Uttale: [`sjeiðarårjøkul] er tilrådd; alternativt [`sjeidarårjøkul]Les meir om nordiske stadnamn.

Skeiðarársandur i Island

Skeiðarársandur, sandstrekning på Island.Uttale: [`sjeiðarårsandur] er tilrådd; alternativt [`sjeidarårsandur]Les meir om nordiske stadnamn.

Skerjafjörður i Island

Skerjafjörður, fjord på Island.Uttale: [`sjerjafjørður] er tilrådd; alternativt [`sjerjafjørdur]Les meir om nordiske stadnamn.

Skjálfandi i Island

Skjálfandi, bukt på Island.Uttale: [`sjålvandi]Les meir om nordiske stadnamn.

Snæfellsnes i Island

Snæfellsnes, halvøy på Island.Uttale: [`snaifellsnes]Les meir om nordiske stadnamn.

Sprengisandur i Island

Sprengisandur, sandstrekning på Island.Uttale: [`sprengisandur]Les meir om nordiske stadnamn.

Strokkur i Island

Strokkur, springkjelde på Island.Uttale: [´stråkkur]Les meir om nordiske stadnamn.

Surtsey i Island

Surtsey, vulkanøy ved sørkysten av Island.Uttale: [´surtsøy]Les meir om nordiske stadnamn.

Veiðivötn i Island

Veiðivötn, innsjøar på Island.Uttale: [`veiðivøtn] er tilrådd; alternativt [`veidivøtn]Les meir om nordiske stadnamn.

Vestfirðir i Island

Vestfirðir, halvøy på Island.Uttale: [`vestfirðir] er tilrådd; alternativt [`vestfirdir]Les meir om nordiske stadnamn.

Vestmannaeyjar i Island

Vestmannaeyjar, øygruppe og by på Island.Uttale: [`vestmannaøyar]Les meir om nordiske stadnamn.

Viðey i Island

Viðey, øy på Island.Uttale: [`vi:ðøy] er tilrådd; alternativt [`vi:døy]Les meir om nordiske stadnamn.