Hopp til innhaldet

Kollapse vs rase saman

Eksplosjonane i Kina gjorde store øydeleggingar. Når me fortel om dette er det verd å hugse at hus rasar saman, dei kollapsar ikkje.

På norsk betyr kollaps: lekamleg eller psykisk samanbrot (Bokmåls- og nynorskordboka).

Det er heller ikkje noko ulempe å bruke nære, norske ord når me skal fortelje om alvorlege hendingar som råkar vanlege folk.


Fleire meldingar