Hopp til innhaldet

Overgrepssaken i Tromsø

Vi omtaler saken som svært grove seksuelle overgrep mot barn. Lovparagrafen omhandler gjentatte overgrep mot barn under 10 år og har en strafferamme på 21 års fengsel.

I denne saken er det barn mellom fire og seks år som har vært utsatt for overgrepene og mannen er siktet for 11 tilfeller av overgrep. Slik har vi omtalt overgrepene så langt:

«Han er sikta for 6 tilfelle etter straffelova §195, bokstav c. Det vil seie at handlinga er gjort mot barn under 10 år og det har skjedd gjentatte overgrep. Strafferamma er derfor inntil 21 års fengsel.

Mannen er også sikta for 5 tilfelle etter straffelova § 201, bokstav c, for seksuell krenkande åtferd mot barn.

Overgrepa skal ha skjedd mot både jenter og gutar.»

Saken blir oppdatert.


Fleire meldingar