Hopp til innhaldet

Språkdrypp fra Dagsnytt i mars

Her er månedens pålegg fra språkkontaktene i Dagsnytt, brudd blir straffet med buksevann:

– La oss luke bort uttrykket «per nå»! Det brukes mye av politiet, og nå er det i ferd med å spre seg hitover. Finn andre alternativer, f.eks. «nå».

– Vi skal også unngå «barnebrud». Skriv om (til f.eks. «jenter i barneekteskap»).

– Ikke si «falske» asylsøkere – da er «grunnløse» bedre.

– Man «får» eller «blir tildelt» en Oscar og andre priser, man «vinner» ikke.

– Finansdepartementet mener det er riktig å kalle den omstridte avgiften for «flypassasjeravgift» – ikke «flyseteavgift», da bør vi vel rette oss etter det.

– I NRK Dagsnytt sier vi «sju» ikke «syv» – vi sier «tjueseksten» ikke «totusenogeksten».

– Vær bevisst på hvilke ord du legger trykk på! Ofte uthever vi faste steder i en setning, uten av vi tenker over hvilke ord som faktisk er viktigst. Dette kalles «idiottrykk», og språksjefen (både her i NRK og i Danmarks radio) mener problemet er mer utbredt enn før.

– Vi skriver ofte introer og meldinger med formuleringer som er hentet ut fra pressemeldinger. «Dette er en økning på xx prosent i forhold til året før».» Antallet har økt med…» Det er mye bedre og enklere å si «Dette er xx prosent bedre/verre enn året før». «Det har blitt xx flere/færre..»

Eksempel:

«Antall reiser med NSB-tog har økt med 26 prosent». Si heller «26 prosent flere har reist med NSB-tog».

«Bestanden av ryper har minket med 30 prosent de siste ti årene. Si heller «Det har blitt 30 prosent færre ryper de siste ti årene».


Fleire meldingar