Hopp til innhaldet

Elbil

Skrivemåte

Språkrådet har bestemt at elbil skal skrivast utan bindestrek:

Den rette skrivemåten er elbil i eitt ord utan bindestrek, altså ikkje «el-bil». Kvifor ikkje? Samansette ord skal som hovudregel skrivast samanhengande i eitt ord: elbass, elgitar, hybridbil, dieselbil, bilmotor. Du kan lesa meir om grunngjevinga på nettsidene til Språkrådet.

Uttale

Elbil skal uttalast med ein tydeleg e, slik at det vert ein «ELbil» og ikkje ein «Lbil», til dømes slik: Elbil


Fleire meldingar