Hopp til innhaldet

Nye namn på politidistrikta

Etter omorganiseringa i politiet har politidistrikta fått nye namn og nye hovudsete.
Alle offentlege etatar og organ har namn både på bokmål og nynorsk. Det er to av dei nye politidistrikta som vil ha jamstelte namn.
Politidistrikta i Noreg heiter no:

 • Finnmark politidistrikt
 • Troms politidistrikt
 • Nordland politidistrikt
 • Trøndelag politidistrikt
 • Møre og Romsdal politidistrikt
 • Vest politidistrikt
 • Sør-Vest politidistrikt
 • Agder politidistrikt
 • Sør-Aust (nyn)/ Sør-Øst (bm) politidistrikt
 • Oslo politidistrikt
 • Aust (nyn)/Øst (bm) politidistrikt
 • Innlandet politidistrikt

Du kan lesa meir om dei nye politidistrikta, kvar hovudkontora ligg og kven som er politimeistrar hos politiet.no.


Fleire meldingar