Hopp til innhaldet

Riksmeklaren/Riksmekleren

Når vi omtalar sjølve embetet, Riksmeklaren, skriv vi med stor bokstav. Når vi omtalar personen skriv vi med liten.

Embetet fyller funksjonen til eit statsorgan og skal derfor skrivast med stor førebokstav. Døme: «dei sit i mekling hos Riksmeklaren». Men om personen: «Det opplyser riksmeklar Mats Ruland». Les meir om kvifor og korleis hos Språkrådet:

https://www.sprakradet.no/Vi-og-vart/hva-skjer/Aktuelt-ord/riksmeklaren/

 


Fleire meldingar