Hopp til innhaldet

Statstilsette/statsansatte og statstilsatte

NRK skriv «statstilsette»/ «statsansatte» og «statstilsatte», ikkje tenestemenn/tjenestemenn.

Den tidlegare tenestemannslova (lov om statens tjenestemenn) vart i 2017 til statstilsettelova (lov om statens ansatte mv.). NRK brukar difor statstilsette på nynorsk, og på bokmål både statstilsatte og statsansatte.


Fleire meldingar