Hopp til innhaldet

Vindmøller eller -turbinar?

Kva kallar me det som har med vindkraft å gjera? Teiknar me eit finare og meir uskuldig bilete når me snakkar om ein vindmølleparkar enn me gjer når me snakkar om eit vindkraftanlegg? Kva ser folk føre seg når me snakkar om vindmøller? Små, nederlandske møller frå 1700-talet eller moderne turbinar med rotorblad opp mot 60 meter? Og er det…