Hopp til innhaldet

Språksjef

Karoline Riise Kristiansen er språksjef i NRK.
Språksjefen får du tak i på e-post: spraksjef@nrk.no