Hopp til innhaldet

Språkstyret i NRK

Instruks for Språkstyret i NRK

Språkstyret er NRKs besluttende organ i praktiske, prinsipielle og politiske språkspørsmål. Styrets leder avgjør hvilke saker som legges fram for kringkastingssjefen.

Språkstyrets sammensetning

 • Leder, oppnevnes av kringkastingssjefen
 • Fire redaktører, en fra hver av de fire divisjonene (DDIV, MDIV, ODIV, NDIV), oppnevnes av divisjonsdirektørene
 • To språkkontakter, velges på det årlige språkkontaktseminaret
 • Medlemmene blir utnevnt/valgt for tre år om gangen, men slik at kontinuitet blir ivaretatt. Maksimal funksjonstid er seks år.
 • Medlemmene har personlige vararepresentanter og følger perioden til de faste medlemmene.
 • Begge målformer skal være representert med minst to representanter
 • Språksjefen er sekretær for språkstyret og har ansvaret for å forberede saker til styremøtene

Leder

 • Har ansvar for å gjennomføre møter regelmessig gjennom året
 • Møter i kringkastingssjefens redaktørmøte

Ansvar

Språkstyret skal:

 • Sørge for at NRK oppfyller reglene, kravene og forventningene som ligger i NRKs vedtekter, NRK-plakaten og språkreglene i NRK
 • Sørge for at Språkreglene og Språkhåndboka er oppdatert
 • Utvikle tiltak for å bedre NRK-språket
 • Fatte prinsipielle beslutninger om språkbruken i NRK
 • Vedta retningslinjer for språkkontaktenes arbeid
 • Vedta retningslinjer for de eksterne ekspertenes arbeid
 • Være NRKs høringsorgan i språkpolitiske saker
 • Legge fram årsrapport for direktørmøtet

Disse sitter i språkstyret

Leder: Terje Gilleshammer, Redaksjonssjef fordypning og samarbeid, NRK Vestland, Distriktdivisjonen

Medlemmer:

 • Solveig Tvedt, redaksjonssjef Magasinredaksjonen, Nyhetsdivisjonen
 • Reidun Martol, redaksjonsleder, Teksteredaksjonen i Organisasjonsdivisjonen
 • Karoline Evensen, prosjektsjef i NRK Super, Marienlystdivisjonen
 • Nina Birgitte Einem, regionredaktør for Region nord, Distriktsdivisjonen
 • Knut-Sverre Horn, journalist og språkkontakt i NRK Finnmark, Distriktsdivisjonen
 • Bjørn Atle Gildestad, journalist og språkkontakt i Innenriks, Nyhetsdivisjonen

Varamedlemmer:

 • Stig Holmer, prosjektsjef P13 og språkkontakt, Marienlystdivisjonen
 • Charlotte Ervik, distriktsredaktør NRK Møre og Romsdal, Distriktsdivisjonen

Språkstyret når du på e-post: sprakstyret@nrk.no