Hopp til innhaldet

Dialektrøkt

Retningsliner for dialektbruk i NRK – NRK-språket