Hopp til innhaldet

Hvilken rettskriving skal vi bruke?

Medarbeidere i NRK skal bruke offisielt bokmål eller offisielt nynorsk når de skriver eller snakker normert. Det er slått fast i punkt 3. d. i NRK-plakaten og i NRKs språkregler. Gjeldende rettskriving er vedtatt av Stortinget, og det er Språkrådet som følger opp språkpolitikken på oppdrag fra Kulturdepartementet.

Rette skrivemåter og bøyingsformer finner du i Bokmålsordboka og i Nynorskordboka.

Dersom du ikke finner formen du ønsker å bruke her, så kan du heller ikke bruke den.