Hopp til innhaldet

Sponsornavn i sport

Bruk av sponsornavn på arenaer, sportklubber, lag m.m. kan være utfordrende; og vil i enkelte sammenhenger bli rammet av Tekstreklameplakaten.

Direktørene i NRK vedtok følgende retningslinjer i februar 2010:

  1. NRK skal i redaksjonell sammenheng som hovedregel bruke eliteserien og 1. divisjon, jfr. Tekstreklameplakaten.
  2. NRK skal i redaksjonell sammenheng som hovedregel tilstrebe å unngå sponsornavn, både på lag, stadion, m.m. (i eliteserien gjelder dette Aker Stadion, Telenor Arena, Skagerak Arena, Komplett.no Arena, Sør Arena, Color Line Stadion, AKA Arena), dersom dette ikke bidrar til å svekke forståeligheten blant lytterne, leserne, brukerne.
  3. Sponsornavn benyttes der det åpenbart vil være forvirrende å ikke gjøre det (f.eks sykkel).
  4. NRK tar initiativ ovenfor presseorganene til at det gjennomføres en grundig diskusjon rundt bruken av sponsornavn i norsk media generelt. Bakgrunnen for at sponsornavnene har blitt så innarbeidet er at flere norske media ikke har fulgt Tekstreklameplakaten.

Tekstreklameplakaten ligger til grunn for NRKs navnebruk: ”vær kritisk ved bruk av produkt- og firmanavn og lignende som navn på arrangementer, arrangementsteder eller tilsvarende. En eventuell bruk skal være journalistisk motivert.”