Hopp til innhaldet

Dronning Mauds land

NRK skal fylgja Språkrådet mellom anna når det gjeld korleis me skriv og uttalar stadnamn, jf. punkt 1.4 i språkreglane. Difor skriv vi namnet på landområdet i Antarktis slik: Dronning Mauds land.


Fleire meldingar