Hopp til innhaldet

6. februar: Samenes nasjonaldag – samefolkets dag.

NRK følger anbefalingene fra de tre sametingene i Norge, Sverige og Finland, samt Samerådet, om å kalle dagen for samenes nasjonaldag.

Offisiell norsk har to likestilte benevnelser: samenes nasjonaldag og samefolkets dag.

Vi følger også i år anbefalingene fra de tre sametingene, men legg gjerne til at dagen også kalles samefolkets dag.

Vennlig hilsen Morten Ruud, NRK Finnmark, Nils Johan Heatta, NRK Sápmi og Ragnhild Bjørge, Språksjef.

Vil du vite mer om 6. februar?

Sametinget skriver: http://www.sametinget.no/Om-Sametinget/Bakgrunn/Nasjonaldag-og-nasjonale-symboler

Her er et utdrag:
Bruken av begrepet “nasjonaldag”

Da 6. februar ble vedtatt som samenes nasjonaldag av samekonferansens i 1992, var vedtaket på samisk og inneholdt begrepet «sámi álbmotbeaivi». Korrekt oversatt til norsk blir det samisk/samenes nasjonaldag. I noen norske oversettelser har «samefolkets dag» forekommet, fordi sámi betyr samisk, álbmot betyr folk og beaivi betyr dag. I den svenske oversettelsen fra samekonferansen ble begrepet «samernas nationaldag» brukt.

Begrepene «samefolkets dag» og «samisk folkedag» har etablert seg som følge av upresise oversettelser og delvis som et resultat av at begrepet «nasjonaldag» av enkelte har vært oppfattet som kontroversielt. Samekonferansen la imidlertid til grunn at samene er ett folk (nasjon) og at bruken av nasjonsbegrepet således ikke forutsetter en egen stat. Både samekonferansen (senere Samerådet) og de nordiske sametingene bruker offisielt begrepet «nasjonaldag».

Dette skriver Wikipedia.

Norske myndigheter bruker begge navnene på dagen:
I flaggforskriften kalles dagen samefolkets dag (§4). I forskrift om bruk av det samiske flagget kalles den det samiske folks nasjonaldag (§4).

 

 


Fleire meldingar