Hopp til innhaldet

Svenske bokstavar i svenske stadnamn

Vi brukar svenske bokstavar i svenske stadnamn, sjølv om vi skriv norsk.

Det betyr at vi skriv Göteborg og Östersund.

Dette er nedfelt i språkreglane våre.

Der står det: «Person- og stadnamn, tal og teikn skal skrivast og uttalast i samsvar med reglar og råd som er godkjende av Språkrådet.»

Språkrådet har laga ei nyttig liste over korleis me skriv utanlandske stadnamn på norsk.

 


Fleire meldingar