Hopp til innhaldet

Born av IS-foreldre

I jakta på den effektive formidlinga, blir me av og til blinde for dei signala ein merkelapp eller ei skildring kan ha med seg.

Borna som er fødde i IS-styrte område, eller som har IS-medlemer til foreldre, skal ikkje lastast for det foreldra har gjort og står for.

Me let born vera born, uavhengig av foreldra, og difor skal me ikkje bruka omgrepet «IS-born».

 


Fleire meldingar