Hopp til innhaldet

Gamle fylkesnavn er ikke utdaterte som regionbetegnelser

Regionreformen har ført til en del usikkerhet om hvordan vi i NRK skal stedfeste hendelser. Slik vurderer NRKs språkstyre saken: Det er i utgangspunktet aldri feil å bruke navnet på de tidligere fylkene som områdenavn. Områdene slutter jo ikke å eksistere, selv om de ikke lenger er fylkeskommuner. De tidligere fylkene er fortsatt valgdistrikter, i alle fall til og med…