Hopp til innhaldet

Uttrykk vi snublar i

I farten hender det at ord og faste uttrykk kjem litt skeivt ut. Vi blandar rett og slett saman fleire uttrykk. Døme 1: Utarte betyr at noko utviklar seg til noko verre. Noko kan utarte, men det utartar seg aldri.  Vi kan derimot seia at demonstrasjonen utarta. Dette vert ofte blanda med Arte seg, som betyr å utvikla seg eller ta…