Hopp til innhaldet

Michelin

Michelin, som Michelinguiden, vert på fransk uttalt med ein veldig kort e og ein kort æ til slutt. Med vanlege bokstavar kan det sjå slik ut: misje'læ'. I lydskrift slik: miʃlˈɛ Michelin har også festa seg med norsk uttale, som i 'misjelenggaiden', 'misjelengstjerner'. Det er viktig å vera konsekvent når du vel korleis du skal seia dette, og ikkje veksla mellom norsk…