Hopp til innhaldet

Michelin

Michelin, som Michelinguiden, vert på fransk uttalt med ein veldig kort e og ein kort æ til slutt.

Med vanlege bokstavar kan det sjå slik ut: misje’læ».

I lydskrift slik: miʃlˈɛ

Michelin har også festa seg med norsk uttale, som i «misjelenggaiden», «misjelengstjerner».

Det er viktig å vera konsekvent når du vel korleis du skal seia dette, og ikkje veksla mellom norsk og fransk uttale.