Hopp til innhaldet

Skjervøy

Skjervøy Troms

Tettstad i Skjervøy kommune.

NRKs gamle stadnamnarkiv vart laga rundt 1960. Arkivet har tilrådd uttale for 2000 ulike stadnamn i Noreg. Nedanfor finn du tilrådd uttale frå det gamle arkivet. Ver merksam på at uttale av stadnamn kan endre seg over tid. Uttalen nedanfor var korrekt i 1960, men kan ha endra seg fram til våre dagar. Dersom du er usikker: Dobbeltsjekk med Norsk stadnamnleksikon og bruk sunn fornuft!

Skjervøy, Troms

sjervøy   særrv‵øy

Skjervøy har koordinatane 70.03119, 20.97148