Hopp til innhaldet

Malå i Sverige

Malå, kommune i Sverige.Uttale: [`ma:lå]Les meir om nordiske stadnamn.

Mälaren i Sverige

Mälaren, innsjø i Sverige.Uttale: [`mæ:laren]Les meir om nordiske stadnamn.

Målføre og målform

Målføre er det samme som en dialekt. Bokmål og nynorsk er målformer, ikke målføre. NRK-journalister skal ikke bruke disse begrepene om hverandre. Det vitner om manglende kunnskap og gir et lavt presisjonsnivå.

Malmö i Sverige

Malmö, by i Sverige.Uttale: [`malmø]Les meir om nordiske stadnamn.

Malung i Sverige

Malung, kommune og tettstad i Sverige.Uttale: [`ma:lung]Les meir om nordiske stadnamn.

Mariager i Danmark

Mariager, by i Danmark.Uttale: [`ma:riager]Les meir om nordiske stadnamn.

Maribo i Danmark

Maribo, by i Danmark.Uttale: [´ma:ribo]Les meir om nordiske stadnamn.

Mariefred i Sverige

Mariefred, by i Sverige.Uttale: [marie´fre:d]Les meir om nordiske stadnamn.

Mariestad i Sverige

Mariestad, by i Sverige.Uttale: [marie´sta:d]Les meir om nordiske stadnamn.

Markaryd i Sverige

Markaryd, kommune og tettstad i Sverige.Uttale: [`markaryd]Les meir om nordiske stadnamn.

Medelpad i Sverige

Medelpad, landskap i Sverige.Uttale: [´me:delpa:d]Les meir om nordiske stadnamn.

Mellerud i Sverige

Mellerud, by i Sverige.Uttale: [`melleru:d]Les meir om nordiske stadnamn.

Michelin

Michelin, som Michelinguiden, vert på fransk uttalt med ein veldig kort e og ein kort æ til slutt. Med vanlege bokstavar kan det sjå slik ut: misje'læ'. I lydskrift slik: miʃlˈɛ Michelin har også festa seg med norsk uttale, som i 'misjelenggaiden', 'misjelengstjerner'. Det er viktig å vera konsekvent når du vel korleis du skal seia dette, og ikkje veksla mellom norsk…

Mjölby i Sverige

Mjölby, by i Sverige.Uttale: [´mjø:lby]Les meir om nordiske stadnamn.

Molkom i Sverige

Molkom, kommune i Sverige.Uttale: [`mållkåm]Les meir om nordiske stadnamn.

Mönsterås i Sverige

Mönsterås, kommune og tettstad i Sverige.Uttale: [mønster´å:s]Les meir om nordiske stadnamn.

Mora i Sverige

Mora, kommune og tettstad i Sverige.Uttale: [`mo:ra]Les meir om nordiske stadnamn.

Mors i Danmark

Mors, øy i Danmark.Uttale: [mårs]Les meir om nordiske stadnamn.