Hopp til innhaldet

Padasjoki i Finland

Padasjoki, kommune og tettstad i Finland.Uttale: [´pa:dasjå:ki]Les meir om nordiske stadnamn.

Padborg i Danmark

Padborg, tettstad i Danmark.Uttale: [`padbårg]Les meir om nordiske stadnamn.

Padjelanta i Sverige

Padjelanta, nasjonalpark i Sverige.Uttale: [´padjelanta]Les meir om nordiske stadnamn.

Päijänne i Finland

Päijänne, innsjø i Finland.Uttale: [´pæijænne]Les meir om nordiske stadnamn.

Pajala i Sverige

Pajala, kommune og tettstad i Sverige.Uttale: [´paiala]Les meir om nordiske stadnamn.

Palestina

NRK bruker «Palestina», ikke «Det palestinske området». I offisiell sammenheng har Norge brukt en rekke ulike navn om de palestinske områdene: Det palestinske området og Det palestinske selvstyreområdet har vært blant de mest vanlige. Etter at FNs generalforsamling stemte for å oppgradere landet til observatørstatus i FN (november 2012), endret Utenriksdepartementet praksis og begynte å bruke «Palestina». NRK følger UD…

Papey i Island

Papey, øy på Island.Uttale: [`pa:pøy]Les meir om nordiske stadnamn.

Parkano i Finland

Parkano, by i Finland.Uttale: [´parkanå]Les meir om nordiske stadnamn.

Parverb

Parverb kan av og til vere vanskelege å skilje frå kvarandre, men det finst nokre greie hugsereglar! Fyrst: Ei forklaring av transitive og intransitive verb. Intransitive verb er verb som (med visse unntak) ikkje kan ta direkte objekt. Unntaket er objekt som gjerne har ei tyding som er nærskyld med verbet, og ofte har same rot. Slike objekt fungerer som forsterking…

Perstorp i Sverige

Perstorp, kommune og tettstad i Sverige.Uttale: [´pæ:rstårp]Les meir om nordiske stadnamn.

Pihlajavesi i Finland

Pihlajavesi, innsjø i Finland.Uttale: [´pichlajave:si]Les meir om nordiske stadnamn.

Piteå i Sverige

Piteå, kommune og tettstad i Sverige.Uttale: [´pi:teå]Les meir om nordiske stadnamn.

Porjus i Sverige

Porjus, stad i Lappland, Sverige.Uttale: [´pårjus]Les meir om nordiske stadnamn.