Hopp til innhaldet

Snig

Snig Vest-Agder

Tettbebyggelse i Lindesnes kommune.

NRKs gamle stadnamnarkiv vart laga rundt 1960. Arkivet har tilrådd uttale for 2000 ulike stadnamn i Noreg. Nedanfor finn du tilrådd uttale frå det gamle arkivet. Ver merksam på at uttale av stadnamn kan endre seg over tid. Uttalen nedanfor var korrekt i 1960, men kan ha endra seg fram til våre dagar. Dersom du er usikker: Dobbeltsjekk med Norsk stadnamnleksikon og bruk sunn fornuft!

Stadnamnet på kortet er feilstava eller har fått endra skrivemåte.
Korrekt namn i dag er Snig.

Snik, Vest-Agder

snik   sni:k

Snig har koordinatane 58.05348, 7.27070

Relaterte oppføringar