Hopp til innhaldet

Mistankar, oppfordringar og ansvar

Mistanke

På norsk har vi mistanke om noko, på svensk kan ein mistenkja at noko har skjedd

Oppfordre, oppmode, anmode, advare og åtvare

Bokmål:

Vi oppfordrer til noe

Vi anmoder om noe

Vi advarer mot noe

Nynorsk:

Vi oppfordrar til noko

Vi oppmodar om noko

Vi åtvarar mot noko

Ansvar

Når nokon har teke livet av sivile i eit åtak (bombe, skyting osb.) så står dei bak åtaket. Dei tek ikkje ansvar for det.


Fleire meldingar