Hopp til innhaldet

Språkdrypp fra Dagsnytt i oktober

Her kommer månedens språkdrypp fra Dagsnytt:

* Vi blander ofte «bevilgning» og «bevilling». Å bevilge er å tildele noe, som regel penger, mens en bevilling er en tillatelse eller konsesjon fra offentlig myndighet til å drive en bestemt virksomhet; bevilling til å skjenke øl og vin eller advokatbevilling.

* Husk at vi foretrekker ordet «arbeidsløse». (Å være arbeidsLEDIG høres mindre alvorlig ut.)

* Se under hvordan korrespondent Kristin Solberg uttaler av byen Kunduz i Afghanistan:

«Jeg uttaler den første u-en mer som en o og den siste mer som en u, men ikke en veldig skarp u. På dari og pashto skal det være en kort vokal som heter vow begge steder, den uttalelse noen ganger som u, andre ganger som en o, men ofte som en mellomting. Og ingen deler er helt feil. Begge er såkalte korte vokaler – i.e. de skrives ikke – slik at begge i prinsippet er like lange – og de må ikke dras på.»

* Dersom noen er preget av en situasjon, må vi huske å si nettopp det, altså forklare hva de er preget av. Det holder ikke å si at folk er preget. (Mynter er derimot preget.)

* Husk at regjeringssjefen både i Tyskland og i Østerrike kalles «forbundskansler».

* «Påtalemyndighet» er alltid entall. (Ikke påtalemyndighetene, slik vi sa i gamle dager.)

* Det er forskjell på å «avfinne seg» og «innfinne seg». Man «avfinner seg» med noe/noen, f.eks. en plageånd, d.v.s aksepterer eller forsoner seg med noe/noen. Man «innfinner seg» på et sted, i betydningen møter/ankommer.

* Til slutt: vi foreslår at vi sier «NRK Dagsnytt» – og ikke bare Dagsnytt – når vi avslutter bulletengene våre.

Vennlig hilsen språkkontaktene Eli Bjelland og Ida Creed i NRK Dagsnytt.

(Send gjerne tilbakemeldinger direkte til oss på e-post.)


Fleire meldingar