Hopp til innhaldet

Pronomen: De og dem

Vi skil mellom de (subjekt) og dem (objekt) i skriftleg og talt bokmål, sjølv om mange talemål ikkje har eit slikt skilje (t.d. dem sa det til dem).

I bokmål skil ein også mellom hun (subjekt) og henne (objekt). Det er derimot valfritt om ein vil skriva han eller ham når dette er objektet i setninga.

Dette skriv Språkrådet om bruken av de og dem. Her kan du lesa om hovudregelen, om faste uttrykk og kor tid det er valfritt å bruka de og dem.


Fleire meldingar