Hopp til innhaldet

Uttale av namn

Vi prøver å uttala namn slik som den som eig namnet, eller dei som bur ein stad, uttalar namna.

Unnatak: Nokre namn har ein så innarbeidd uttale at vi skapar større forvirring enn forståing om vi endrar uttalemåte. I slike tilfelle held vi oss til vanleg norsk seiemåte.


Fleire meldingar