Hopp til innhaldet

Velkomen til nye språknettsider

NRK-språket, sprak.nrk.no, vart lagt ut heilt på tampen av 2014. Sidene er under utvikling, og vil bli utvida utover i 2015. NRK-språket er ei samling av retningsliner for språket i NRK + tips og råd til journalistane våre. Ordliste for munnleg språk Norsk er blant dei få europeiske språka som ikkje har ein offisiell og korrekt måte å snakke på.…

NRKs flerkulturelle ordliste i ny versjon

I 1999 laget NRK Østlandssendingen den første Svartelista – en gjennomgang av ulike begreper medier bruker om innvandrere og flerkultur, ment som et bidrag til bevisstgjøring om hvilke ord vi bruker og hvordan de oppfattes. NRKs flerkulturelle ordliste - bokmål (PDF) NRKs fleirkulturelle ordliste - nynorsk (PDF) NRK slutter å bruke begrepet «romfolk», og erstatter med «romer» (det åpnes også…

Russiske eller ukrainske namn i Ukraina?

Vi har landa på at NRK skal bruke dei ukrainske namneformane i Ukraina. Vi gjer unntak for byane Kiev og Odessa, sidan desse namna er så innarbeidde på norsk. Dette er same praksis som dei fleste andre norske medieverksemdene har gått for. Liste over ein del større ukrainske byar/stader NRK skal normalt bruke formene som er markerte med gult, med…