Hopp til innhaldet

Blåbok: Slik skriv vi i tal, forkortingar og merkevarenamn

Språkreglane i NRK blei forma ut i ei tid der vi først og fremst var eit radio- og TV-hus. Vi har gode reglar for uttale og munnleg språk, men få køyrereglar for teiknsetting og skrive språk. Britiske BBC, svenske TT og norske NTB har alle nærare definerte reglar for teiknsetting, tal, forkortingar og liknande. I fråværet av nedfelte reglar har…

Russiske eller ukrainske namn i Ukraina?

Vi har landa på at NRK skal bruke dei ukrainske namneformane i Ukraina. Vi gjer unntak for byane Kiev og Odessa, sidan desse namna er så innarbeidde på norsk. Dette er same praksis som dei fleste andre norske medieverksemdene har gått for. Liste over ein del større ukrainske byar/stader NRK skal normalt bruke formene som er markerte med gult, med…