Hopp til innhaldet

Homse

Homse er en slangpreget betegnelse på en homofil mann. Betegnelsen brukes i dagligtale både av homofile selv og av andre, men oppfattes av noen som negativt ladet. Ordet kan brukes, men vær bevisst på kontekst. Dersom det ikke er spesielle grunner til å bruke «homse», bør man bruke «homo» eller «homofil» i stedet.

Höör i Sverige

Höör, by i Sverige.Uttale: [hø:r]Les meir om nordiske stadnamn.

Hörby i Sverige

Hörby, by i Sverige.Uttale: [`hø:rby]Les meir om nordiske stadnamn.

Hornafjörður i Island

Hornafjörður, fjord på Island.Uttale: [`hårnafjørður] er tilrådd; alternativt [`hårnafjørdur]Les meir om nordiske stadnamn.

Horsens i Danmark

Horsens, by i Danmark.Uttale: [`hå:rsens]Les meir om nordiske stadnamn.

Hoting i Sverige

Hoting, stasjonsby i Sverige.Uttale: [`ho:ting]Les meir om nordiske stadnamn.

Højen i Danmark

Højen, stasjonsby i Danmark.Uttale: [`høien]Les meir om nordiske stadnamn.

Hrísey i Island

Hrísey, øy på Island.Uttale: [`ri:søy]Les meir om nordiske stadnamn.

Hrútafjörður i Island

Hrútafjörður, fjord på Island.Uttale: [`ru:tafjørður] er tilrådd; alternativt [`ru:tafjørdur]Les meir om nordiske stadnamn.

Htin Kyaw

Htin Kyaw, politikar i Myanmar Skal uttalast Tin Tsjå.

Huddinge i Sverige

Huddinge, forstad til Stockholm, Sverige.Uttale: [`huddinge]Les meir om nordiske stadnamn.

Humlebæk i Danmark

Humlebæk, stasjonsby i Danmark.Uttale: [`homlebekk]Les meir om nordiske stadnamn.

Húnaflói i Island

Húnaflói, bukt på Island.Uttale: [`ho:nafloi]Les meir om nordiske stadnamn.

Húsavík i Island

Húsavík, by på Island.Uttale: [`hu:savik]Les meir om nordiske stadnamn.

Husum i Sverige

Husum, industristad i Sverige.Uttale: [`hu:sum]Les meir om nordiske stadnamn.

Hvaler

Hvaler uttales med tjukk l.

Hvalfjörður i Island

Hvalfjörður, fjord på Island.Uttale: [`kva:lfjørður] er tilrådd; alternativt [`kva:lfjørdur]Les meir om nordiske stadnamn.

Hvannadalshnúkur i Island

Hvannadalshnúkur, det høgste punktet på Island.Uttale: [`kvannadalsnokur]Les meir om nordiske stadnamn.

Hveragerði i Island

Hveragerði, tettstad på Island.Uttale: [`kve:ra,jerði] er tilrådd; alternativt [`kve:ra,jerdi]Les meir om nordiske stadnamn.

Hverfjall i Island

Hverfjall, krater på Island.Uttale: [`kve:rfjall]Les meir om nordiske stadnamn.

Hvítá i Island

Hvítá, elvar på Island.Uttale: [`kvi:tå]Les meir om nordiske stadnamn.

Hvítárvatn i Island

Hvítárvatn, innsjø på Island.Uttale: [`kvi:tårvatn]Les meir om nordiske stadnamn.

Hyltebruk i Sverige

Hyltebruk, industristad i Sverige.Uttale: [hylte´bru:k]Les meir om nordiske stadnamn.