Hopp til innhaldet

IS

NRK har vedtatt å bruke forkortelsen IS for terrororganisasjonen Den islamske staten.

Vi brukte tidligere forkortelsen ISIL. På engelsk brukes også forkortelsen ISIS. Alle forkortelsene har til felles at de tar utgangspunkt i at navnet på gruppa er Den islamske staten / Den islamske staten i Irak og Levanten.

Enkelte har hevdet at bruken av forkortelsen IS innebærer en anerkjennelse av denne terrororganisasjonen og at man etterkommer ønsket deres om å bli anerkjent som en stat. Begge forkortelsene som har vært i bruk på norsk – IS og ISIL – er forkortelsen for det samme. NRK kan ikke se at den geografiske spesifiseringen «Irak og Levanten» innebærer at man tar større avstand fra organisasjonen.

Det er lang tradisjon for å omtale organisasjoner og stater med de begrepene de selv bruker. Alle norske medier og organisasjoner har f.eks. skrevet om Herrens frigjøringshær i Uganda, til tross for at denne organisasjonen bedriver terror og vold og ikke er spesielt herlig. Vi kalte også det tidligere Øst-Tyskland for DDR, selv om staten ikke var særlig demokratisk.