Hopp til innhaldet

Palestina

NRK bruker «Palestina», ikke «Det palestinske området».

I offisiell sammenheng har Norge brukt en rekke ulike navn om de palestinske områdene: Det palestinske området og Det palestinske selvstyreområdet har vært blant de mest vanlige.

Etter at FNs generalforsamling stemte for å oppgradere landet til observatørstatus i FN (november 2012), endret Utenriksdepartementet praksis og begynte å bruke «Palestina». NRK følger UD i dette spørsmålet.