Hopp til innhaldet

NRKs flerkulturelle ordliste i ny versjon

I 1999 laget NRK Østlandssendingen den første Svartelista – en gjennomgang av ulike begreper medier bruker om innvandrere og flerkultur, ment som et bidrag til bevisstgjøring om hvilke ord vi bruker og hvordan de oppfattes. NRKs flerkulturelle ordliste - bokmål (PDF) NRKs fleirkulturelle ordliste - nynorsk (PDF) NRK slutter å bruke begrepet «romfolk», og erstatter med «romer» (det åpnes også…

Russiske eller ukrainske namn i Ukraina?

Vi har landa på at NRK skal bruke dei ukrainske namneformane i Ukraina. Vi gjer unntak for byane Kiev og Odessa, sidan desse namna er så innarbeidde på norsk. Dette er same praksis som dei fleste andre norske medieverksemdene har gått for. Liste over ein del større ukrainske byar/stader NRK skal normalt bruke formene som er markerte med gult, med…

Namn, ord og uttrykk i Ukraina

Vi bruker dei ukrainske namna på byar og stader i Ukraina, med fylgjande unnatak: Kiev og Odessa. Der bruker vi innarbeidd uttale og skrivemåte.