Hopp til innhaldet

Omtale av Krekar

NRK har valt å tona ned "mulla"-tittelen når vi snakkar om Krekar, utan å kutta tittelen heilt. Samstundes prøver vi å få inn namnet hans, Najumuddin Faraj Ahmad, og legg til «som han eigentleg heiter»-formuleringar i alle saker og innslag. Det treng ikkje å vera i fyrstesetninga, og vi må ikkje overdriva dette. Mulla er ein islamsk ærestittel, og vi…

Dronning Mauds land

NRK skal fylgja Språkrådet mellom anna når det gjeld korleis me skriv og uttalar stadnamn, jf. punkt 1.4 i språkreglane. Difor skriv vi namnet på landområdet i Antarktis slik: Dronning Mauds land.

Tiggeforbod

Politikarane diskuterer om det skal verta eit forbod mot tigging, og om det skal verta ulovleg å hjelpa tiggarar. Hugs at det er stor skilnad på eit tiggeforbod og eit tiggarforbod!

6. februar: Samenes nasjonaldag – samefolkets dag.

NRK følger anbefalingene fra de tre sametingene i Norge, Sverige og Finland, samt Samerådet, om å kalle dagen for samenes nasjonaldag. Offisiell norsk har to likestilte benevnelser: samenes nasjonaldag og samefolkets dag. Vi følger også i år anbefalingene fra de tre sametingene, men legg gjerne til at dagen også kalles samefolkets dag. Vennlig hilsen Morten Ruud, NRK Finnmark, Nils Johan…

Velkomen til nye språknettsider

NRK-språket, sprak.nrk.no, vart lagt ut heilt på tampen av 2014. Sidene er under utvikling, og vil bli utvida utover i 2015. NRK-språket er ei samling av retningsliner for språket i NRK + tips og råd til journalistane våre. Ordliste for munnleg språk Norsk er blant dei få europeiske språka som ikkje har ein offisiell og korrekt måte å snakke på.…

NRKs flerkulturelle ordliste i ny versjon

I 1999 laget NRK Østlandssendingen den første Svartelista – en gjennomgang av ulike begreper medier bruker om innvandrere og flerkultur, ment som et bidrag til bevisstgjøring om hvilke ord vi bruker og hvordan de oppfattes. NRKs flerkulturelle ordliste - bokmål (PDF) NRKs fleirkulturelle ordliste - nynorsk (PDF) NRK slutter å bruke begrepet «romfolk», og erstatter med «romer» (det åpnes også…

Russiske eller ukrainske namn i Ukraina?

Vi har landa på at NRK skal bruke dei ukrainske namneformane i Ukraina. Vi gjer unntak for byane Kiev og Odessa, sidan desse namna er så innarbeidde på norsk. Dette er same praksis som dei fleste andre norske medieverksemdene har gått for. Liste over ein del større ukrainske byar/stader NRK skal normalt bruke formene som er markerte med gult, med…

Namn, ord og uttrykk i Ukraina

Vi bruker dei ukrainske namna på byar og stader i Ukraina, med fylgjande unnatak: Kiev og Odessa. Der bruker vi innarbeidd uttale og skrivemåte.