Hopp til innhaldet

Klampenborg i Danmark

Klampenborg, forstad til København, Danmark.Uttale: [`klampenbårg]Les meir om nordiske stadnamn.

Kolding i Danmark

Kolding, by i Danmark.Uttale: [`kålling]Les meir om nordiske stadnamn.

Kongeåen i Danmark

Kongeåen, elv i Danmark.Uttale: [`kångeåen]Les meir om nordiske stadnamn.

Korsør i Danmark

Korsør, by i Danmark.Uttale: [kårs´ø:r]Les meir om nordiske stadnamn.

København i Danmark

København, hovudstaden i Danmark.Uttale: [kjøben´havn]Les meir om nordiske stadnamn.

Køge Bugt i Danmark

Køge Bugt, bukt på austsida av Sjælland, Danmark.Uttale: [`kjø:ge ´bokt]Les meir om nordiske stadnamn.

Køge i Danmark

Køge, by i Danmark.Uttale: [`kjø:ge]Les meir om nordiske stadnamn.

Krogager i Danmark

Krogager, landsby i Danmark.Uttale: [`kro:gager]Les meir om nordiske stadnamn.

Kruså i Danmark

Kruså, elv og landsby i Danmark.Uttale: [krus´å:]Les meir om nordiske stadnamn.