Hopp til innhaldet

Randers i Danmark

Randers, by i Danmark.Uttale: [`ranners]Les meir om nordiske stadnamn.

Ribe i Danmark

Ribe, by i Danmark.Uttale: [`ri:be]Les meir om nordiske stadnamn.

Ringe i Danmark

Ringe, stasjonsby i Danmark.Uttale: [`ringe]Les meir om nordiske stadnamn.

Ringsted i Danmark

Ringsted, by i Danmark.Uttale: [`ringsted]Les meir om nordiske stadnamn.

Roskilde i Danmark

Roskilde, by i Danmark.Uttale: [`råsskille]Les meir om nordiske stadnamn.

Rødby i Danmark

Rødby, by i Danmark.Uttale: [`rø:dby]Les meir om nordiske stadnamn.

Rødekro i Danmark

Rødekro, stasjonsby i Danmark.Uttale: [`rø:de ´kro:]Les meir om nordiske stadnamn.

Rømø i Danmark

Rømø, øy i Danmark.Uttale: [`rø:mø]Les meir om nordiske stadnamn.

Rønne i Danmark

Rønne, by i Danmark.Uttale: [`rønne]Les meir om nordiske stadnamn.

Rørvig i Danmark

Rørvig, badestad i Danmark.Uttale: [`rø:rvig]Les meir om nordiske stadnamn.